Buď k sebe úprimný


Hlavné menu:
Domov
Naša kampaň
Naše argumenty
Cirkev a politika
Matrika humanistov

Z prijatej pošty:
List farára
List čitateľky

Urobte v roku 2011 dôležitý krok vo svojom živote, hláste sa hrdo a nahlas k ľuďom „bez vyznania“: ateistom, agnostikom, skeptikom, humanistom, či veriacim nehlásiacim sa k žiadnej náboženskej organizácii.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční u nás v máji 2011 robia takmer všetky krajiny sveta. Na Slovensku sa uskutočňuje podľa zákona č. 263/2008 Z. z. na základe Vyhlášky – Opatrenia Štatistického úradu SR č. 438/2010, z 2. novembra 2010, ktoré stanovilo podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov, vzory sčítacích tlačív. Rozhodujúcim okamihom pre uvedenie údajov je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa zisťujú požadované údaje. Súčinnosť k celému sčítaniu je v zmysle zákona povinný poskytnúť každý občan a to úplne, správne, pravdivo a včas.

Sčítanie sa vykoná podľa nariadenia vlády SR v čase od 13. mája do 6. júna 2011, pričom tlačené formuláre sa budú môcť vypĺňať od 21. mája do 6. júna 2011, elektronické formuláre len od 21. mája do 29. mája 2011.

V prvom hárku – Údaje o obyvateľoch – je uvedená otázka číslo 23. Náboženské vyznanie, ktorú Štatistický úrad Slovenskej republiky charakterizuje nasledovne: „Náboženským vyznaním je účasť na náboženskom živote niektorej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a vzťah k tejto cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Buď k sebe úprimný


Test humanistu

Možno si kladiete otázku, či ste humanista. Ak chcete získať odpoveď, ktorá nie je prejavom pýchy a namyslenosti stačí, aby ste sám sebe pravdivo a úprimne odpovedal na tri otázky:

Odpovedali ste na všetky tri otázky „áno“? Potom môžete byť jedným z miliónov humanistov na Zemi – jedným z ľudí, ktorí žijú zmysluplný, plnohodnotný život založený na rozume a súcite.

Tak sa k svojmu humanizmu prihláste a pri sčítaní v roku 2011 označte: „bez vyznania“

  • Podporíte viac peňazí na vedu, zdravie, kultúru, ochranu životného prostredia
  • Podporíte slobodnú a demokratickú spoločnosť
  • Podporíte vzdelávanie detí v duchu vedy a humanizmu
  • Budete ďalších desať rokov zo svojich peňazí platiť cirkev, či náboženskú spoločnosť
  • Vytvoríte priestor pre zneužívanie výhrady vo svedomí
  • Umožnite dominanciu vyučovania náboženstva na úkor etickej výchovy

Viac na:      www.ateizmus.sk      www.humanisti.sk      www.prometheus.sk

Svoje postrehy týkajúce sa našej stránky nám poslal aj evanjelický farár. Jeho list spolu s odpoveďou si môžete prečítať na stránke Spoločnosti Prometheus.

Uverejňujeme list čitateľky, ktorá pochybuje o niektorých našich argumentoch v kampani k sčítaniu 2011 na stránke Spoločnosti Prometheus.

Mohlo by vás zaujímať:
Sčítanie či zneužitie? Alebo zneužitie sčítania?
Nepodporím cirkev, či už verím alebo nie
Pri sčítaní ľudu 2011 označím „bez vyznania“
Sčítanie na Humanisti.sk
Elektronické sčítanie na Webnoviny.sk
Stránka Zbohom.sk
Stránka Štatistického úrad SR

Odporúčame tiež stránky:

Ateizmus.sk
Prometheus.sk
Humanisti.sk

Vytlačte si plagáty kampane:

leták 1 leták 2
leták 3 leták 4
leták 5 leták 6

Logo kampane navrhol a vytvoril:
Michal Vaško
londonfreelance.co.uk